Kimmkatus

 

 

wpe1Kimmid olid eesti talumajadel XX sajandi algupoolel üsna populaarne katusematerjal.

Immutamata katuse iga on sõltuvalt kasutatud puidust 15……40 a. Töötlemine puidukaitsevahenditega pikendab katuse kestvust tunduvalt.

Kimmid on pakust või plangust ketassae abil välja saetud või käsitsi lõhestatud kiilukujulised lauakesed. Nende pikkus on 40…60(70)cm, laius 7…14cm, (või ka nii laiad kui pakust välja annab) paksus ühest otsast 3…5(10)mm ja teisest 12…14(25)mm.

Puitkimmid saetakse kuusest, haavast või männist. Kasutatakse ka leppa, mida vanasti peeti vaese mehe katuseks, mis aga kaasaegsete immutusvahenditega töödeldult ei jää kestvuselt alla teistele puiduliikidele.

Erinevates kliimavööndites valmistatakse kimme veel seedrist, tammest, lehisest, küpressist.

Rooviks kasutatakse sarikate vahekaugusel kuni 1m roovlatte mõõtmetega 2,5´5cm,kui aga sarikate vahe on üle 1m peab lati paksus olema vähemalt 3…4cm.

naidis

Katuse roovimisel naelutatakse kõigepealt kohale räästapealne latt ja sellest kõrgemale teine latt, millele peavad toetuma esimese rea kimmide ülemised otsad. Nende vahele naelutatakse veel 2 latti. Edasi lüüakse roovid sellise arvestusega, et kimmid jääks toetuma neljale roovile (vt. joonis). Katmise mugavuse seisukohalt on soovitav roovlatid kohale asetada järk-järgult vastavalt uute kimmiridade löömisele, sest siis saab katust lüüa pööningult.

Kimmkatus tehakse kolmekihiline, kimmid naelutatakse üksteise kõrvale. Kui kimmid on kuivad, jäetakse nende vahele pilud.

Katuse katmise alustamisel naelutatakse räästaserval asuva roovlati külge esimene rida, milles kimmide pikkus on veidi enam kui üks kolmandik täispikkusest. Järgneva kihi kimmide pikkus võrdub kahe kolmandiku pikkusega ja kolmandas kihis on juba täispikkuses kimmid.

Võib ka nii teha, et esimene rida laotakse kimmidest mille pikkus on pool pikkust ja teine rida juba tervetest kimmidest- siis jääb räästas kahekordne.

Viiluservas tuleb kasutada pikipoolikuid kimme. Sirgete ridade saamiseks kasutatakse ajutist rihtlatti. Kimmid naelutatakse katusele 40…50mm pikkuste ja 1,5…2mm jämeduste naeltega. Naelad lüüakse nii, et nad jääksid järgmise kimmirea alla.

Kimmkatuse neel kaetakse tsingitud plekiga, hari harjalauaga.

 

Home Kimmkatus